DSC_6581

Shtëpia Botuese

Librat për Shkollat Fillore

Shkencat Natyrore
Klasa e 4.
Gjuha: Shqip
Titulli i origjinalit: © Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geralidine Shaw 2014 Oxford International Primary Science 4 / 2014, endorsed by CAMBRIDGE International Examinations
ISBN: 978-608-236-048-5
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Nr. i faqeve: 141
Formati: A4
Kopertina: E butë
Shkencat Natyrore
Klasa e 5.
Gjuha: Shqip
Titulli i origjinalit: © Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geralidine Shaw 2014 Oxford International Primary Science 5 / 2014, endorsed by CAMBRIDGE International Examinations
ISBN: 978-608-236-046-1
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Nr. i faqeve: 151
Formati: A4
Kopertina: E butë
Shkencat Natyrore
Klasa e 6.
Gjuha: Shqip

Titulli i origjinalit: © Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geralidine Shaw 2014 Oxford International Primary Science 6 / 2014, endorsed by CAMBRIDGE International Examinations
ISBN: 978-608-236-047-8
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Nr. i faqeve: 163
Formati: A4
Kopertina: E butë
Shkencat Natyrore
Klasa e 4.
Gjuha: Maqedonisht
Titulli i origjinalit: © Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geralidine Shaw 2014 Oxford International Primary Science 4 / 2014, endorsed by CAMBRIDGE International Examinations
ISBN: 978-608-236-033-1
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Nr. i faqeve: 141
Formati: A4
Kopertina: E butë
Shkencat Natyrore
Klasa e 5.
Gjuha: Maqedonisht
Titulli i origjinalit: © Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geralidine Shaw 2014 Oxford International Primary Science 5 / 2014, endorsed by CAMBRIDGE International Examinations
ISBN: 978-608-236-036-2
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Nr. i faqeve: 151
Formati: A4
Kopertina: E butë
Shkencat Natyrore
Klasa e 6.
Gjuha: Maqedonisht

Titulli i origjinalit: © Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geralidine Shaw 2014 Oxford International Primary Science 6 / 2014, endorsed by CAMBRIDGE International Examinations
ISBN: 978-608-236-039-3
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Nr. i faqeve: 163
Formati: A4
Kopertina: E butë
Shkencat Natyrore
Klasa e 4.
Gjuha: Turqisht
Titulli i origjinalit: © Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geralidine Shaw 2014 Oxford International Primary Science 4 / 2014, endorsed by CAMBRIDGE International Examinations
ISBN: 978-608-236-055-3
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Nr. i faqeve: 141
Formati: A4
Kopertina: E butë
Shkencat Natyrore
Klasa e 5.
Gjuha: Turqisht
Titulli i origjinalit: © Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geralidine Shaw 2014 Oxford International Primary Science 5 / 2014, endorsed by CAMBRIDGE International Examinations
ISBN: 978-608-236-056-0
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Nr. i faqeve: 151
Formati: A4
Kopertina: E butë
Shkencat Natyrore
Klasa e 6.
Gjuha: Turqisht

Titulli i origjinalit: © Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geralidine Shaw 2014 Oxford International Primary Science 6 / 2014, endorsed by CAMBRIDGE International Examinations
ISBN: 978-608-236-057-7
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Nr. i faqeve: 163
Formati: A4
Kopertina: E butë

Librat Universitar

Makroekonomia
Petrit Pollozhani
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-069-0
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E fortë
Mjekësia ligjore
Agim Ramadani & Sabri Hoxha
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-217-025-1
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë
Praktika Inkluzive
Buniamin Memedi
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-030-0
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë
Hyrje në ekonometri
Besa Xhaferi
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-017-1
Viti i botimit: 2013
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë
Arkaizmat dhe fjalët e rralla
Zarije Nuredini
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-022-5
Viti i botimit: 2013
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë
Mikroekonomia
Petrit Pollozhani
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-026-3
Viti i botimit: 2014
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E fortë
Kontabiliteti Menaxherial
Rufi Osmani
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-9989-866-33-3
Viti i botimit: 2007
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë
Terminologjia politike dhe manipulimi medial
Ymer Ismaili
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-023-2
Viti i botimit: 2013
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E fortë
 

Botime të tjera

100 vjet vargje atdheut
Ekrem Ajruli
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-008-9
Viti i botimit: 2012
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë
20 vite me penë
Ekrem Ajruli
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-042-3
Viti i botimit: 2013
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë
Këpucët e kuqe
Lira Bojku
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-044-7
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë
Tingujt e jetës
Blenda Selimi
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-018-8
Viti i botimit: 2013
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë
Harabati teqe e Tetovës
Ali Vishko
Gjuha: Shqip
ISBN: 978-608-236-045-4
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Arbëria Design
Formati: A4
Kopertina: E butë