memorandume

5000 memorandume per 5.000 den.

Shtypni 5000 memorandume per 5.000 den. (А4 210 x 297mm, Letra 80gr offset, 2/0 shtypi një anë me dy ngjyra).

Leave a Comment